[ Xuyên Không, Dị Giới ] Tà Vương Băng Phi.

Thể Loại : Xuyên không, Dị giới, Cung đấu, Giang hồ, Nữ cường, Nam cường, Sủng, He.

Tác giả :Thủy Linh Tử ( Hoa Tuyết Tử & Tiểu Linh)

Tốc Độ : Chậm Hơn Không Thể Chậm Được Nữa.

Nguồn : Thủy Kính Sơn Trang.

Văn Án

Hello Kitty

Chương 1

Chương 2 ♥♥♥  Chương 3

Chương 4 ♥♥♥  Chương 5 ♥♥♥ Chương 6 

Chương 7 ♥♥♥  Chương 8 

Chương 9

Hello KittyChương 10

Chương 11 ♥♥♥  Chương 12

Chương 13 ♥♥♥  Chương 14 ♥♥♥  Chương 15

Chương 16 ♥♥♥  Chương 17

Chương 18

Hello Kitty

Chương 19

Chương 20 ♥♥♥  Chương 21

Chương 22 ♥♥♥  Chương 23 ♥♥♥  Chương 24

Chương 25 ♥♥♥  Chương 26

Chương 27

Hello Kitty

Chương 28

Chương 29 ♥♥♥  Chương 30

Chương 31 ♥♥♥  Chương 32 ♥♥♥  Chương 33

Chương 34 ♥♥♥  Chương 35 

Chương 36

Hello Kitty

43 thoughts on “[ Xuyên Không, Dị Giới ] Tà Vương Băng Phi.

♥ Hãy Cùng Chia Sẻ Nào Các Bằng Hữu ♥

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s